Lidové symboly a znaky

Nechejte se inspirovat ve výběru tématu pro Vaše domovní znamení, jmenovku na dům nebo domovní číslo, najděte si svůj motiv a jeho ztvárnění v lidové symbolice
 
Nenašli jste svůj motiv? Zkuste symboly a znaky jiných oblastí (východ, antika, keltské).
 
Použitá literatura:
BIEDERMAN, Hans. Lexikon symbolů. Vyd.1. Pavel Dobrovský - BETA, 2008. ISBN 978-80-7306-362-7.

 

B

 • básnictví - cikáda / cvrček,
 • bdělost - pes, husa, jeřáb,
 • bohatství - duha (zbohatnutí na místě, kde se duha dotýká země), jelen,
 • bojovník - gryf (bojuje s hady a bazilišky = démony),
 • Boží přízeň - rozkvetlá hůl,
 • bystrost - brýle, cibule (upozorňuje na strasti života).
 

C

 • cesta - loď (i jako cesta životem)
 • chrabrost - rytíř
 • cudnost - lilie, jednorožec
 

Č

čas - jelen (běh času = obnovující se paroží)

čistota - beránek, jednorožec
 

D

 • dary - sedm darů Ducha svatého = 7 holubic (moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží)
 • děti - kvočna:  << „Kvočna kuřata jako oko v hlavě střeží a odhání vše, co ublížit jim může. /…/.“ (Hohberg, 1675) >>1ježek (žije mírným životem a děti své miluje)
 • dlouhověkost - čáp, holubice, hruška, jednorožec, jeřáb u borovice
 • duchovno - hora (blízkost bohům, spojení země a nebe, sídlo bohů), pouť k hoře (duchovní vzestup), ještěrka (touha po duchovním světle)
 • dům - pes (stážce domu); Ianus (římský bůh se dvěma tvářemi, klíčem a holí = bůh bran, strážce domovního vchodu)
 • důstojnost  - čáp

 

H

 • havířství - permoník (strážce rudných ložisek, pomáhá ohleduplným havířům)
 

I

 • informace - pták (kdo porozumí ptačí řeči, dostává důležité informace)
 

J

 • jednota - svazek šípů (jeden šíp zlomit lze, svazek nikoli)
 

L

 • láska - růže (pozemská láska), srdce, Chrismon, beránek, děti, pelikán, chléb, čáp (synovská láska), fialka, granátové jablko, holubice, jmelí (pod jmelím platí svoboda líbání)
 • léčitelství - roh jednorožce

 

M

 • manželství - duha, fénix, granátové jablko, hrdlička
 • mateřství - kvočna:  << „Kvočna kuřata jako oko v hlavě střeží a odhání vše, co ublížit jim může. /…/.“ (Hohberg, 1675) >>2
 • mazanost - kašpárek
 • meditace- čáp, stromový háj
 • mírnost - dvě nádoby k mísení vody a vína, velbloud, slon, přesípací hodiny, větrný mlýn, holubice, jelen
 • mírumilovnost - holubice, jednorožec, ježek (je ozbrojen, přesto nevyhledává boj)
 • moudrost - sova (přemýšlivá a hloubavá bytost, vědění, učenost); studna (ukájení žízně po vyšším poznání), zrcadlo + pochodeň (křesť, Ctnost), palma, gryf, jablko (předávání vědomostí), odpočívající jeřáb
 • múza- cikáda / cvrček
 

N

 • naděje - rozkvetlá hůl (naděje a Boží přízeň), kotva + holubice + loď + roh hojnosti (křesť. Ctnost)
 • nesmrtelnost - cikáda, dub (tvrdost dřeva), fénix (obnovující se životní síla)
 • nespoutanost - býk
 

O

 • objevování - studna (průnik do neznámých světů)
 • obnova - jeřáb
 • odměna - šplhání na májku (symbolizuje úsilí o získání větší odměny „nahoře i dole“)
 • ochrana - koště (proti špatnému počasí: připevňovaly se na střechy); ochrana dětí – kvočna << „Kvočna kuřata jako oko v hlavě střeží a odhání vše, co ublížit jim může. /…/.“ (Hohberg, 1675) >>3
 • omlazení - ještěrka, jmelí
 • osud - kostky (rozhodují o osudu a vyšší vůli), gryf (otáčí kolem osudu)
 

P

 • píle - včela (píle a šetrnost)
 • plodnost - býk, granátové jablko, strom se zlatými jablky
 • poklad - kvočna sedící na vejcích (poklad chráněný nadpřirozenými mocnostmi), trpaslík (znalost tajných pokladů)
 • pokora - holubice
 • poslušnost - velbloud
 • povznesení - pták (touha vymanit se ze zemské tíže a dosáhnout vyšších sfér), hora (povznesení se nad všední úroveň)
 • požehnání - rosa a déšť (nebeské požehnání)
 • předvídavost - kůň (magická bytost, mluví ke svému pánu lidskou řečí a dává mu dobré rady)

 

R

 

 • rodiče - čáp (synovská láska)

 

S

 • síla - kůň (síla, vitalita), trpaslík (ač malý, vládne velkou silou), blesk (mužská vitalita), býk, grál (síla pozemského a duchovního života), gryf (bdělá síla), jednorožec
 • skromnost - fialka, hlemýžď (vše, co má, nosí s sebou)
 • smířlivost - duha (usmiřuje nebe a zemi)
 • spojnice - strom (spojnice mezi světem nahoře a dole: koření v zemi a jeho větve směřují k nebi)
 • spořádanost - Janus (římský bůh se dvěma tvářemi a atributy klíč, hůl)
 • spravedlnost - váhy samotné, váhy + úhelnice + zeměkoule + zákoník (křesť. Ctnost), jednorožec
 • statečnost - zbroj + lví kůže + meč a štít + vlajka (křesť. Ctnost), růžový keř s trny
 • stálost - býk, fialka
 • střídmost - vinná réva, holubice
 • svět - sloup, kůl (symbol světové osy)
 • světlo - pochodeň, hvězdy (světlo shůry), ještěrka (touha po duchovním světle)
 • svoboda - šašek (svoboda slova, bláznovství)
 • svornost - pár holubic

 

Š

 • štěstí - vepř, jetelový trojlístek

 

T

 • trpělivost - vůl

 

U

 • učenost - brýle
 • úroda - blesk (zúrodňování polí)
 • úspěch - světlo zářící mezi stromy (naděje, že člověk dosáhne místa, kde se osvědčí)

 

V

 • věrnost - pes, fialka, hrdlička
 • víra - planoucí srdce, kříž, svíce, kniha
 • vitalita - býk
 • vláda - gryf (vláda nad zemí: tělo lva, nad vzduchem: hlava orla)
 • vtip - kašpárek
 • vyšší vůle - kostky (rozhodují o osudu a vyšší vůli)
 • vytrvalost - kvočna na vejcích (křesť. Ctnost), bodlák, jeřáb
 • vzestup - schody (vzestup na vyšší nebo bližší úroveň), jeřáb (vzlétající ke slunci = vzestup společenský)
 • vznešenost - jednorožec
 

Z

 • zahradnictví - trpaslík (symbol přátelské přírodní síly, která žehná rostlinstvu)
 • zásadovost - cikáda
 • zdraví - pramen (víra v léčivou moc pramenů), ještěrka
 • znovuzrození - jelen (obnova paroží)
 

Ž

 • život - prameny << /…/ životodárná voda nemusí padat pouze z nebe jako déšť, ale může pocházet i od podzemních božstev jako „hlubinná voda“.>>4. Pramen u stromu (voda života, symbolika snů: <<“Kde ve snu šumí strom a tryská pramen, tam je snící člověk blízek bezpečnému životu, tam se nachází studna mládí.“ (E.Aeppli)>>5
  bodlák (dlouhý život), cibule (upozorňuje na strasti života)

 

Citace

1 - BIEDERMAN, Hans. Lexikon symbolů, s.320.

2 - tamtéž.

3 - tamtéž.

4 - tamtéž, s.280.

5 - tamtéž.