Úvod > Lidové symboly a znaky

LIDOVÉ SYMBOLY A ZNAKY

Nechte se inspirovat ve výběru námětu pro Vaše domovní znamení, jmenovku na dům nebo domovní číslo, najděte si své téma a jeho ztvárnění v lidové symbolice.

Použitá literatura:

BIEDERMAN, Hans. Lexikon symbolů. Vyd.1. Pavel Dobrovský - BETA, 2008. ISBN 978-80-7306-362-7.

Témata budou postupně doplňována

B

 • Básnictví - cikáda / cvrček,
 • Bdělost - pes, husa, jeřáb,
 • Bohatství - duha (zbohatnutí na místě, kde se duha dotýká země), jelen,
 • Bojovník - gryf (bojuje s hady a bazilišky = démony),
 • Boží přízeň - rozkvetlá hůl,
 • Bystrost - brýle, cibule (upozorňuje na strasti života).

C

 • Cesta - loď (i jako cesta životem)
 • Cudnost - lilie, jednorožec

Č

 • Čas - jelen (běh času = obnovující se paroží)
 • Čistota - beránek, jednorožec

D

 • Dary - sedm darů Ducha svatého = 7 holubic (moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží)
 • Děti - kvočna: << "Kvočna kuřata jako oko v hlavě střeží a odhání vše, co ublížit jim může. /.../." (Hohberg, 1675) >>1; ježek (žije mírným životem a děti své miluje)
 • Dlouhověkost - čáp, holubice, hruška, jednorožec, jeřáb u borovice
 • Duchovno - hora (blízkost bohům, spojení země a nebe, sídlo bohů), pouť k hoře (duchovní vzestup), ještěrka (touha po duchovním světle)
 • Dům - pes (stážce domu); Ianus (římský bůh se dvěma tvářemi, klíčem a holí = bůh bran, strážce domovního vchodu)
 • Důstojnost - čáp

H

 • Havířství - permoník (strážce rudných ložisek, pomáhá ohleduplným havířům)

CH

 • Chrabrost - rytíř 

I

 • Informace - pták (kdo porozumí ptačí řeči, dostává důležité informace)

J

 • Jednota - svazek šípů (jeden šíp zlomit lze, svazek nikoli)

L

 • Láska - růže (pozemská láska), srdce, Chrismon, beránek, děti, pelikán, chléb, čáp (synovská láska), fialka, granátové jablko, holubice, jmelí (pod jmelím platí svoboda líbání)
 • Léčitelství - roh jednorožce

M

 • Manželství - duha, fénix, granátové jablko, hrdlička
 • Mateřství - kvočna: << "Kvočna kuřata jako oko v hlavě střeží a odhání vše, co ublížit jim může. /.../." (Hohberg, 1675) >>2
 • Mazanost - kašpárek
 • Meditace - čáp, stromový háj
 • Mírnost - dvě nádoby k mísení vody a vína, velbloud, slon, přesípací hodiny, větrný mlýn, holubice, jelen
 • Mírumilovnost - holubice, jednorožec, ježek (je ozbrojen, přesto nevyhledává boj)
 • Moudrost - sova (přemýšlivá a hloubavá bytost, vědění, učenost); studna (ukájení žízně po vyšším poznání), zrcadlo + pochodeň (křesť, Ctnost), palma, gryf, jablko (předávání vědomostí), odpočívající jeřáb
 • Múza - cikáda / cvrček

N

 • Naděje - rozkvetlá hůl (naděje a Boží přízeň), kotva + holubice + loď + roh hojnosti (křesť. Ctnost)
 • Nesmrtelnost - cikáda, dub (tvrdost dřeva), fénix (obnovující se životní síla)
 • Nespoutanost - býk

O

 • Objevování - studna (průnik do neznámých světů)
 • Obnova - jeřáb
 • Odměna - šplhání na májku (symbolizuje úsilí o získání větší odměny "nahoře i dole")
 • Ochrana - koště (proti špatnému počasí: připevňovaly se na střechy); ochrana dětí - kvočna << "Kvočna kuřata jako oko v hlavě střeží a odhání vše, co ublížit jim může. /.../." (Hohberg, 1675) >>3
 • Omlazení - ještěrka, jmelí
 • Osud - kostky (rozhodují o osudu a vyšší vůli), gryf (otáčí kolem osudu)

P

 • Píle - včela (píle a šetrnost)
 • Plodnost - býk, granátové jablko, strom se zlatými jablky
 • Poklad - kvočna sedící na vejcích (poklad chráněný nadpřirozenými mocnostmi), trpaslík (znalost tajných pokladů)
 • Pokora - holubice
 • Poslušnost - velbloud
 • Povznesení - pták (touha vymanit se ze zemské tíže a dosáhnout vyšších sfér), hora (povznesení se nad všední úroveň)
 • Požehnání - rosa a déšť (nebeské požehnání)
 • Předvídavost - kůň (magická bytost, mluví ke svému pánu lidskou řečí a dává mu dobré rady)

R

 • Rodiče - čáp (synovská láska)

S

 • Síla - kůň (síla, vitalita), trpaslík (ač malý, vládne velkou silou), blesk (mužská vitalita), býk, grál (síla pozemského a duchovního života), gryf (bdělá síla), jednorožec
 • Skromnost - fialka, hlemýžď (vše, co má, nosí s sebou)
 • Smířlivost - duha (usmiřuje nebe a zemi)
 • Spojnice - strom (spojnice mezi světem nahoře a dole: koření v zemi a jeho větve směřují k nebi)
 • Spořádanost - Janus (římský bůh se dvěma tvářemi a atributy klíč, hůl)
 • Spravedlnost - váhy samotné, váhy + úhelnice + zeměkoule + zákoník (křesť. Ctnost), jednorožec
 • Statečnost - zbroj + lví kůže + meč a štít + vlajka (křesť. Ctnost), růžový keř s trny
 • Stálost - býk, fialka
 • Střídmost - vinná réva, holubice
 • Svět - sloup, kůl (symbol světové osy)
 • Světlo - pochodeň, hvězdy (světlo shůry), ještěrka (touha po duchovním světle)
 • Svoboda - šašek (svoboda slova, bláznovství)
 • Svornost - pár holubic

Š

 • Štěstí - vepř, jetelový trojlístek

T

 • Trpělivost - vůl

U

 • Učenost - brýle
 • Úroda - blesk (zúrodňování polí)
 • Úspěch - světlo zářící mezi stromy (naděje, že člověk dosáhne místa, kde se osvědčí)

V

 • Věrnost - pes, fialka, hrdlička
 • Víra - planoucí srdce, kříž, svíce, kniha
 • Vitalita - býk
 • Vláda - gryf (vláda nad zemí: tělo lva, nad vzduchem: hlava orla)
 • Vtip - kašpárek
 • Vyšší vůle - kostky (rozhodují o osudu a vyšší vůli)
 • Vytrvalost - kvočna na vejcích (křesť. Ctnost), bodlák, jeřáb
 • Vzestup - schody (vzestup na vyšší nebo bližší úroveň), jeřáb (vzlétající ke slunci = vzestup společenský)
 • Vznešenost - jednorožec

Z

 • Zahradnictví - trpaslík (symbol přátelské přírodní síly, která žehná rostlinstvu)
 • Zásadovost - cikáda
 • Zdraví - pramen (víra v léčivou moc pramenů), ještěrka
 • Znovuzrození - jelen (obnova paroží)

Ž

 • Život - prameny << /.../ životodárná voda nemusí padat pouze z nebe jako déšť, ale může pocházet i od podzemních božstev jako "hlubinná voda".>>4. Pramen u stromu (voda života, symbolika snů: <<"Kde ve snu šumí strom a tryská pramen, tam je snící člověk blízek bezpečnému životu, tam se nachází studna mládí." (E.Aeppli)>>5

bodlák (dlouhý život), cibule (upozorňuje na strasti života)

Zaujal vás některý symbol? Přeměňte jej na dárek z keramiky.

Vyrobím pro vás

Citace

1 - BIEDERMAN, Hans. Lexikon symbolů, s.320.

2 - tamtéž.

3 - tamtéž.

4 - tamtéž, s.280.

5 - tamtéž.